Le Petit Cours d'espéranto
0
CORRIGÉExercice 4 : Traduire les mots.
En positionnant le pointeur sur le mot à traduire, vous ferez apparaître sa traduction dans la barre de statut, en bas à gauche de l'écran. Ne cliquez pas !

Malaperi malpia relavi ekkanti maldormi malbona malĝentila malamiko malamikino eksalti ekveturi malgajni rediri malpli malplej malesperi retroraketo retropedali virinaĉo kriaĉi ploraĉi filmaĉo

1
CORRIGÉExercice 5: Traduire les mots.
En positionnant le pointeur sur le mot à traduire, vous ferez apparaître sa traduction dans la barre de statut, en bas à gauche de l'écran. Ne cliquez pas !

velŝipo ; fervojo ; sunlumo ; forlasi ; grandanima ; monpuno ; trairi ; forporti ; manfari ; florpoto ; terpomo ; sorbpapero ; piediri ; dormoĉambro ; manĝoĉambro ; skribotablo ; kapkuseno ; okulvitroj ; vangharoj ; lipharoj ; manplato; fingroringo ; butontruo ; suptelero ; tablotuko ; viŝtuko ; naztuko ; tutmonda ; jarlibro ; taglibro ; libertempo ; Kristnako ; marbordo ; stacidomo ; kapdoloro ; vizitkarto ; bonodora ; artefarita ; supkulero.


2
CORRIGÉExercice 6 : Traduire les mots
En positionnant le pointeur sur le mot à traduire, vous ferez apparaître sa traduction dans la barre de statut, en bas à gauche de l'écran. Ne cliquez pas !

Sanktigi ; sanktiĝi ; malhumila ; humiligi ; grandigi ; pligrandigi ; malgrandigi ; altigi ; malaltigi ; fraŭlino ; fraŭlineto ; arbo ; arbeto ; estimego ; estimegi ; forkego ; kriegi ; kuregi ; plenigi ; lernigi ; bonigi ; malbonigi ; dormeti ; dormegi ; tuseti ; resanigi ; resaniĝi ; elvokiva; aktiva ; repuŝiva ; elektrizi ; nikelizi ; kromizita.3
CORRIGÉExercice 8 :
Traduire : Cette maison est construite par notre ami Pierre, sa construction sera finie seulement dans 16 mois. Le Grand Palais à Paris a été construit en l'année 1899 et était à peine fini en l'année 1900, quand s'est ouverte l'Exposition Universelle. Beaucoup d'autres palaces étaient construits alors, mais ils sont détruits depuis la fermeture de l'Exposition, et n'existent plus.

Un mourant est un homme qui meurt ; un mort est un hommme qui mourut. Un jugé est un homme que l'on juge. Le jugeant est un homme qui juge le jugé. Un jugé (quelqu'un qui a déjà été jugé) est un homme que l'on a jugé. S'il est coupable, il est puni , s'il est innocent, il est innocenté et libéré.


4
CORRIGÉExercice 9 : Traduire
En positionnant le pointeur sur le mot à traduire, vous ferez apparaître sa traduction dans la barre de statut, en bas à gauche de l'écran. Ne cliquez pas !

parolado, paroladisto, matematikisto, fizikisto, lavisto, lavistino, pordisto, pordistino, frizisto, komercisto, fabrikanto, fabrikestro, urbestro, spritulo, karulo, karulino, ĉarmulo, ĉarmulino, savinto, veturiganto, vojaĝanto, vojaĝisto, vaganto, militisto, kirasulo, scienculo, eksgeneralo, eksiĝi, eksigi, eksamanto.


5
CORRIGÉExercice 11 : Traduire
En positionnant le pointeur sur le mot à traduire, vous ferez apparaître sa traduction dans la barre de statut, en bas à gauche de l'écran. Ne cliquez pas !

Mallaborema, rompebla, memorinda, aminda, laboremulo, babilema, babilemulo, mensogema, mensogemulo, videbla, verdirema, laŭdinda, mallaŭdinda, riproĉinda, venĝema, batalema, neebla, fidinda, kolerema, palpebla, sentebla, bopatrino, bofilo, gefratoj, geknaboj, geavoj, aĉetenda, pagenda, plenumenda Aleĉjo, avĉjo, avinjo, Karlĉjo, Marinjo,


6
CORRIGÉExercice 13 : Traduire
En positionnant le pointeur sur le mot à traduire, vous ferez apparaître sa traduction dans la barre de statut, en bas à gauche de l'écran. Ne cliquez pas !

Salujo, vinagrujo, oleujo, cigarujo, cigaringo, vendejo, Turkujo, Anglujo, Germanujo, pirujo, persikujo, fragujo, glavingo, sidejo, dormejo, manĝejo, lernanto, Anglio, Hispanio Rusio mistrafi, misuzi, misa, mise, miskompreni.


7
CORRIGÉExercice 14 : Traduire
En positionnant le pointeur sur le mot à traduire, vous ferez apparaître sa traduction dans la barre de statut, en bas à gauche de l'écran. Ne cliquez pas !

beleco, alteco, grandeco, ŝiparo, militistaro, arbaro, hakilo, muzikilo, polvero, okulumi, marksismo, disvastigi, mastrumi, barilo, glaciaĵo, frandaĵo, ofteco, ofta, malofta, malofteco, maloftaĵo, pluvero, homaro, registo, registaro, manĝilo, manĝilaro, skoltismo, kuirilo, palpebrumi, kuirilaro.